TÜREK Programı

1. gün kırmızı salon 1. Oturum Açıklaması

Net-Zero (2053) ve Arz Güvenliği Perspektifinde Rüzgar Enerjisi’nin Önemi

1. gün kırmızı salon 2. Oturum Açıklaması

Yenilenebilir Enerjinin Geleceğinde Elektrik Piyasası ve Karbon Ticareti

Avrupa Yeşil Mutabakatının ve enerji depolama sistemlerinin Türkiye elektrik piyasasına etkisi nasıl olacak? Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sisteminde (YEK- G) gelinen en son durum nedir ? global Karbon Piyasalarındaki en güncel durum nedir ? Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü elektrik ve karbon piyasalarında yeni dönemde nasıl hareket etmeli ?

EPİAŞ’ın “Büyük Dönüşüm” Projesi kapsamında devreye aldığı “Enerji Piyasaları Yönetim Sistemi (EPYS)” Yenilenebilir Enerji Santralleri için ne gibi yenilikler sunuyor? EPYS entegre diğer platformlar bu duruma nasıl entegre olmayı düşünüyor ? Rüzgar Enerjisi Santralleri özelinde avantajlar ve dezavantajlar neler olabilir ?

Rüzgar Enerjisi Santrallerinden ikili Anlaşmalar ile Elektrik satışı fırsatı var mı ?  İkili Anlaşmalar nasıl 1 yıldan fazla hale getirilebilir? Dengeden sorumlu grup anlaşmaları nasıl olmalı?

Rüzgar Enerjisi Santralleri açısından son 1 yıl Elektrik Piyasası nasıl geçirildi? Azami Uzlaştırma Fiyatının (AUF) yenilenebilir elektrik ticaretine ve ikili anlaşma piyasalarına etkileri nasıl oldu ve nasıl olur? 2024 yılı ve sonrasında Türkiye’de elektrik fiyatları ne seviyede beklenmeli? 2024 elektrik piyasası beklentilerine göre Rüzgar Enerjisi Santralleri YEKDEM‘e başvurmalı mı?

… gibi sektörün en güncel konularının ele alınacağı oturumda yeni değişiklik ve düzenlemelerin etkilerini, gelecek beklentilerini ve önerileri tartışacağız

1. gün kırmızı salon 4. Oturum Açıklaması

Rüzgarın Yüzyılında Tahsis Edilen Kapasiteler Sonrası Şebeke Planlamasının Önemi

Türkiye Elektrik Şebekesinde, Rüzgar Enerjisi Santrallerinin bağlantı ve sistem kullanımları konusunda tüm paydaşların ortak hedefi şebekede daha fazla rüzgar enerjisini santralinin en verimli ve sorunsuz olarak işletilmesidir. Bu oturumda iletim, dağıtım, sivil toplum kuruluşları ve bu konudaki danışman firmaların katkılarıyla rüzgar enerjisi santralleri ve elektrik şebekeleri özelinde önümüzdeki dönem için beklentiler, öneriler ve hedefler üzerine konuşulması planlanmaktadır.

1. gün Mavi salon 3. Oturum Açıklaması

Depolama Entegre Üretim Santrallerinde Finansmana Erişim ve Sigorta Hizmetleri

Halihazırda işletmeye alınmış olan rüzgâr enerji santral projeleri, projelerin dönemsel hakları sebebiyle finansman anlamında daha iyi şartlar sağlayabilmişlerdir. Yeni kapasite tahsisleri ile getirilen depolama şartı ile bu projelerde sürecin nasıl evrileceği, yatırımcıların beklentilerine finans kurumlarının yaklaşımı ve bu yatırımların ülkemiz enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılık konuları açısından önemine vurgu yapmaya çalışacağız. Sigorta hizmetlerinin alınması ile ilgili olarak, depolama bütünleşik projelerin teminat altına alınabilirliği hususlarını değerlendireceğiz. Gerek finansman gerek teminatlar konularının nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili sorulara cevap arayacağız.

1. gün Mavi salon 5. Oturum Açıklaması

2035 Yılına Kadar 5GW Denizüstü RES Kurulu Gücü Mümkün Mü?

2050 yılında IEA tarafından dünyanın en ucuz elektrik enerjisi kaynağı olması beklenen deniz üstü rüzgâr enerjisi santralleri tüm ülkeler gibi Türkiye için de çok büyük potansiyel vaat ediyor. Türkiye Enerji Planında 2035 yılı için 5GW kurulu güce ulaşılması öngörülmektedir. Tüm ülkelerin deniz üstü RES hedeflerine ulaşmakta zorluk çektiği bu dönemde Türkiye’nin 5GW kurulu güce ulaşmak için neler yapması gerektiğini bu oturumda tartışacağız. Deniz üstü rüzgâr endüstrisinin oluşturulması için gerekli tedarik zincirini ve insan kaynağını ele alırken, yatırımcıların ilgisini çekmek için ihtiyacımız olan mevzuat çerçevesini tartışacak ve şebeke bağlantısı ile inşaat süreçlerinde bizi bekleyen zorlukları konuşacağız.

1. gün Yeşil salon 1. Oturum Açıklaması

Enerji Depolama: LI-ION ve Alternatif Teknolojiler ile Yeşil Hidrojen

İklim değişikliğine bağlı olarak yeşil dönüşümün ve dijitalleşmenin gezegenin en önemli gündemi olduğunu ve bu konu ile ilgili çalışmaların özellikle gelişmiş bölgelerde hızla devam ettiğini düşünürsek, Türkiye’nin de içinde bulunduğu konum ve dünya ekonomisine entegrasyonu nedeniyle bu dönüşüm içerisinde yer alması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Yeşil dönüşüm üretimden atık döngüsüne, enerji yönetimine, ulaştırmadan bina yönetimine, enerji verimliliğine kadar birçok alanı kapsıyor. Bu oturumda yeşil dönüşüm içerisinde hidrojen, LI-ION ve alternatif depolama teknolojilerinin yeri ve genel hedefe katkısı üzerine konuşacağız ve hedefe ulaşmadaki kırılım noktası bunlar üzerinden mi gerçekleşecek sorusuna cevap aramaya çalışacağız.

1. gün Yeşil salon 2. Oturum Açıklaması

Yenilenebilir Enerjide Kalkınma Ajansları Projeleri ve Gelişim Planları

2. gün Kırmızı salon 6. Oturum Açıklaması

Yatırım Süreçlerinin Hızlandırılması ve Rüzgar Enerjisi Sektöründeki Son Gelişmeler

2. gün Kırmızı salon 8. Oturum Açıklaması

Gelişen Türbin Teknolojileri ve Global Perspektiften Türkiye Pazarı

Türbin teknolojisinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişim, türbin üreticileri ve tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı arttırdı. Türbin platformlarının ticari ömrünün kısalması ve yerli imalat baskıları sebebiyle türbin platform çeşitliliğini azaltmaya çalışan Ana Ekipman Üreticilerinin gelecek planlarının konuşulacağı bu oturumda; ARGE yatırımlarına aynı hızda devam edilip edilmeyeceği ve piyasanın talep ettiği yerlileşme Türbin teknolojisinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişim, türbin üreticileri ve tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı arttırdı. Türbin platformlarının ticari ömrünün kısalması ve yerli imalat baskıları sebebiyle türbin platform çeşitliliğini azaltmaya çalışan Ana Ekipman Üreticilerinin gelecek planlarının konuşulacağı bu oturumda; ARGE yatırımlarına aynı hızda devam edilip edilmeyeceği ve piyasanın talep ettiği yerlileşme
oranlarının yakalanmasının mümkün olup olmadığı sorularına cevap arayacağız.

2. gün Kırmızı salon 10. Oturum Açıklaması

Rüzgar Enerjisi Tedarik Zinciri: Fırsatlar, Engeller ve İhtiyaçlar

Ana ekipman üreten fabrikaların ülkemizde hızla işletmeye girmesi beraberinde yan sanayinin de gelişmesini sağladı. Pandemi sürecinde uzak doğu tedarik zincirinin zarar görmesi ve hemen ardından ise Rusya krizi sonrası AB’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verme kararıyla, Türkiye rüzgâr enerjisi sanayisi tarihinde görülmemiş bir fırsatın eşliğinde. Tüm bu global gelişmelerin beraberinde, 2035 yılı için açıklanan ulusal deniz üstü rüzgâr enerjisi hedefi ise sanayimize artık deniz üstü için de hem iç pazarda hem de ihracatta yeni fırsatlar sunuyor. Bu gelişmelerin getirdiği fırsatları ve tehditleri konuşacağımız bu oturumda mevcut sanayi yatırımlarının nasıl daha da büyütülebileceğini ve yeni yatırımların nasıl ülkemize çekilebileceğini masaya yatıracağız.

2. gün Kırmızı salon 12.Oturum Açıklaması

Geçmişten Bugüne, Tüm Yönleriyle Rüzgar Yatırımları ve Tecrübeler

Bu oturumda özellikle RES projelerinde en yoğun dönemin yaşandığı son 15 yıla çok boyutlu ve keyifli bir hafıza turu yapmaya çalışacağız. En eski ve en yeni yatırımcıların rüzgâr enerjisi yatırımlarına nasıl ve hangi hedeflerle girdiği, bu hedeflere ulaşırken yaşanan tecrübeler, proje finansmanının değişimi, uluslararası ortaklıkların nasıl kurulduğunu, santral işletme akışında aynı dönemde yaşanan değişiklikler, kamu ve özel sektörün biriktirdiği deneyimler, doğru bilinen yanlışlar ve bugünden sonrasının nasıl göründüğünü deneyimli konuşmacılardan kişisel ve kurumsal birikimleriyle aktarmalarına tanık olacağız.

2. gün Mavi salon 13. Oturum Açıklaması

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yeni Sayfa: Öz Tüketim Amaçlı Lisanssız Rüzgar Enerji Santralleri

Lisanssız elektrik üretimi mevzuatı, yayınlandığı günden bu yana ülkemizde tüketicilerin kendi elektriğini üretmesi amacıyla başarılı bir model oluşturmuş, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerjiye geçişte yatırımların tabana yayılması ve süratle hayata geçirilmesi için önemli bir katalizör olmuştur. İklim eylem planı ve sürdürülebilir bir dünya için imzacısı olduğumuz Paris İklim Anlaşması ve en büyük ihracatçısı olduğumuz Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu Yeşil Mutabakatın etkileri uyarınca sürdürülebilir üretimin yenilenebilir enerjiden karşılanması ve emisyonların azaltılması hedeflerine ulaşabilmenin önemli enstrümanlarından biri de yenilenebilir enerjinin öz tüketim amaçlı kullanılmasıdır. Bu bağlamda oturumumuzda, sanayinin tüketime etkisi, öz tüketimde yenilenebilir enerji kullanımı ve lisanssız mevzuatın etkileri üzerine konuşacak, özellikle rüzgar enerjisi santrallerinin bu bağlamda hayata geçmesini yaygınlaştırmak amacıyla mevzuat ve proje geliştirme faaliyetlerinin iyileşme alanları ile yeni teknolojiler üzerine fikir alışverişinde bulunacağız.

2. gün Mavi salon 7. Oturum Açıklaması

Rüzgar Türbinlerinde Verimli Yaşam Döngüsü Nasıl Sağlanıyor? Saha Uygulamaları ve Yeni Teknolojilere Uyum

Devreye alma süreçleri bir hayli zahmetli olan RES projelerinde devreye aldıktan sonra ise çok farklı parametreler gündeme gelmektedir. Bir RES projesinde devreye alma sonrası dikkat edilmesi gereken en temel konular nelerdir; her yönüyle daha efektif çalışan bir santral için nelere dikkat etmek gerekir sorularını değerli katılımcılarımız ile yanıtlayacağız.

2. gün Mavi salon 9. Oturum Açıklaması

İSTKA Özel Oturumu: Karasal Rüzgar Endüstrisinin Başarı Hikayesi Deniz Üstüne Taşınabilir Mi?

2. gün Mavi salon 11. Oturum Açıklaması

Rüzgar Enerjisi Endüstrisinin İhracat Potansiyeli ve Yeşil Mutabakat

Türkiye halihazirda oluşturduğu rüzgar sanayisi ile ciddi bir ihracat potansiyeline ulaşmiş durumdadır. Ana hedef pazar konumundaki Avrupa ülkeleri, “net zero” hedeflerine ulaşmak icin önümüzdeki yıllarda daha fazla rüzgar kurulumuna ihtiyaç duyacak ve bu da Türkiye’deki rüzgar tedarik zinciri icin önemli fırsatlar yaratacaktır. Bununla birlikte Yeşil Mutabakat ile birlikte tanımlanacak mekanizmalar, tüm endüstriler icin riskleri ve fırsatları birlikte getirecektir. Bu oturumda bu çerçeve içerisindeki resmi çekerek, tehditler ile fırsatları harmanlayarak, gelecek senaryolarını ve stratejilerini değerlendireceğiz.

Kaçıran bin pişman olur. 

2. gün Yeşil salon 3. Oturum Açıklaması

Yeşil Hidrojenin Gelişimi için İş Modelleri ve Stratejiler

Yeşil Hidrojen daha güvenli ve iklim dostu bir gelecek için önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacak. Farklı sektörlerde kullanım imkanları gelişen yeşil hidrojende, yatırım, finansman, yeni iş modelleri gibi alanlarda öne çıkan gelişmeleri konuşacağız.

2. gün Yeşil salon 4. Oturum Açıklaması

Verinin Gücünü Kullanarak Varlık Optimizasyonu

Yeni nesil bir rüzgar türbininin yılda 70TB veri ürettiğini biliyor muydunuz? Nesnelerin interneti ve yapay zeka alanındaki gelişmeler sayesinde artık bu verilerden azami fayda sağlamak mümkün. Bu panelimizde konunun uzmanları ile veri ve ileri seviye analitiği kullanarak türbinlerimizden azami getiriyi sağlayacak uygulamalar hakkında konuşacağız.

2. gün Yeşil salon 5. Oturum Açıklaması

Yenilenebilir Enerjinin Geleceği: Enerji Adaları, Yüzer Rüzgar Santrali, HVDC ve Power-to-X

Yenilenebilir enerji projelerinin görece olarak düşük kurulu güçleri ile değişken üretim profillerine şebeke işletmecileri tarafından alternatif çözümler aranmakta. Hem karada hem de deniz üstünde kurulabilen yenilenebilir enerji adaları, tek bir noktada 1 GW ve üstü kurulum kapasitesine sahip olmalarıyla konvansiyonel enerji üretim santralleri ile rekabet edebilir düzeye gelmiştir. Deniz üstünde kurulacak enerji adalarından daha yüksek verim elde etmek için yüzer rüzgar enerjisi teknolojisi destek sağlayabilir. Üretilen enerjiyi tüketicilere iletmek için HVDC ve Power-to-X gibi yenilikçi enerji iletim ve dönüşüm teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

2. gün Yeşil salon 6. Oturum Açıklaması

Rüzgarda Dijitalleşmenin Getirdiği Fırsatlar

Gelişen teknolojiler ile yaygınlaşan enerjide dijitalleşme uygulamalarının en önemli başlıklarından birisi olarak büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları öne çıkmaktadır. Son yıllarda üstel hızla artan işlemci gücü ile paralel olarak artan veri toplama ve işleme teknolojilerindeki gelişmelerin de desteklediği uygulamalarda verinin bilgiye, bilginin ise zamanında ve doğru şekilde aksiyona dönüşmesi sayesinde gerek üretim verimliliğinin artırılması gerekse işletme ve bakım süreçlerinin optimizasyonu ile sürekli giderlerin azaltılması ve daha önemlisi kritik ekipmanlardaki arızaların ve bu arızalardan kaynaklı üretim kayıplarının en aza indirilmesi mümkün hale gelmiştir. Rüzgâr santrallerinde önleyici bakım, veri analitiği ve varlık yönetimi başlıklarına değineceğimiz bu oturumda işletme-bakım süreçlerinin nasıl optimize edildiğini bu alanda faaliyet gösteren değerli konuşmacılarımızla tartışıyor olacağız.